Informació sobre els preus

El preu dels nostres articles és el que s'indica en cada moment al nostre lloc web són inclouen l'impost de valor afegit (I.V.A) al tipus impositiu general vigent del 21%.


El procés de compra permet conèixer al client el preu final abans de la confirmació de l'operació.

El sistema de compra es sotmet a la legislació vigent a Espanya, per tant les operacions de venda s'entendran realitzades al domicili de HiserNet.

HiserNet es reserva el dret de variar el preu dels articles sense avís previ d’acord amb les condicions del mercat. Els preus publicats en el nostre catàleg no constitueixen una oferta i per tant obligació de ser subministrats a dit preu en tots els casos.

Totes les factures i albarans de compra han de ser pagats en la data que s’hi exposa. El pagament serà efectuat pel mitjà indicat a l’hora de la comanda i en euros.

Formes de Pagament

Les formes de pagament habituals són:

  • TRANSFERÈNCIA BANCÀRIA
  • CONTRAREMBOLSAMENT*
  • PAY-PAL
  • AMAZON PAY