Sobre Nosaltres

Hisernet comercialització de productes i serveis de qualitat per a la neteja desinfecció i conservació, oferint una gama de productes mediambientalment sostenibles i a la vegada viables econòmicament.

Hisernet una empresa jove, moderna i adaptable a les cada vegada més exigents demandes dels seus clients actuals i futurs, Hisernet té en el seu equip humà professionals de dilatada experiència professional de més de 30 anys en el sector de la detergència i la higiene professional.

Químics, cel·luloses, articles i útils de neteja, conservació d'aliments, productes per automoció, Hisernet compte amb un ampli catàleg de productes seleccionats dels millors fabricants i proveïdors.

Hisernet ofereix ara una gama de productes pensats per a les necessitats i exigències d'higiene, neteja, desinfecció i conservació de la llar i que es poden comprar des de la nostra web ecommerce.

Els principis de la Higiene; 

HIGIENE: Conjunt de coneixements i tècniques que apliquen els individus per al control dels factors que tenen o poden tenir efectes nocius sobre la salut. La higiene es basa essencialment en tres accions, NETEJA; DESINFECCIÓ; CONSERVACIÓ.

NETEJA: eliminar les matèries indesitjables, com la matèria orgànica o les matèries minerals, que poden contenir microorganismes. La detersió és l'acció de neteja que consisteix a prendre les brutícies que s'adhereixen a l'objecte o teixit viu. La neteja feta en general depèn de 4 paràmetres: una acció mecànica (pressió de l'aigua, fregar,...), químic (dissolució de certes matèries com els greixos), la temperatura de l'aigua i finalment el temps d'acció del químic. El producte i el mètode a utilitzar dependrà de la naturalesa de la taca i del substrat que la contingui. La neteja és una acció momentània.

DESINFECCIÓ: procés químic o físic que mata o inactiva els microorganismes (paràsits, bacteris) o els virus indesitjables.
Els desinfectants redueixen els organismes nocius a un nivell que no perjudiqui la salut ni la qualitat dels béns peribles. Els desinfectants s'apliquen sobre objectes inanimats, com a instruments i superfícies per tractar i prevenir les infeccions.

Telf de Contacte: 931 177 023

Email Contacte: info@hisernet.net

Salutacions

L'Equip Hisernet